Services

Thương mại
điện tử

Cùng doanh nghiệp định hướng và tạo dựng phòng thương mại điện tử. Triển khai chuyển đổi số và thương mại điện tử cho thương hiệu. 

 

Giá trị nhất quán giữa "trực tuyến" và "ngoại tuyến"

Chúng tôi quản lý và điều phối và cân bằng các chiến dịch ngoại tuyến (offline) và trực tuyến (online) để mang đến cho người tiêu dùng nhận thức về giá trị nhất quán. Triển khai các giải pháp thương mại điện tử trong khi giữ nguyên giá trị thương hiệu và cảm xúc của khách hàng.

Dideal sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị thương mại điện tử một cách toàn diện. Từ chiến lược, quản lý lưu lượng truy cập và quản lý hàng tồn kho đến thực hiện đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho mục tiêu xây dựng doanh số và thương hiệu lâu dài của doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

viVietnamese
Scroll to Top