Services

Quản trị
Thương Hiệu

Mỗi thương hiệu trong danh mục đầu tư của Dideal đều có một Giám đốc thương hiệu chuyên trách với đội ngũ hỗ trợ.

Xây dựng tính cách thương hiệu tại thị trường địa phương

Chúng tôi luôn cố gắng cân bằng giữa việc đáp ứng các mục tiêu bán hàng ngắn hạn và tạo ra nhu cầu dài hạn, giữa khối lượng lớn và tính độc quyền, cũng như giữa giá trị cảm xúc cao và chiến dịch ưu đãi.

Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam, chúng tôi sử dụng hệ sinh thái toàn cầu của thương hiệu và tùy biến thích hợp cho thị trường địa phương, tìm ra những cách mới để kể những câu chuyện thương hiệu bằng một giọng nói thu hút người tiêu dùng địa phương.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho mục tiêu xây dựng doanh số và thương hiệu lâu dài của doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

viVietnamese
Scroll to Top