Digital Marketing Audit
Dideal digital marketing audit is a full exploration and analysis of the entire marketing environment of your brand, assessing everything from strategies and targets to specific marketing activities.

Các bước đánh giá tình trạng triển khai Marketing

Chúng tôi tin rằng tất cả các công ty nên trải qua một cuộc “kiểm tra” tiếp thị kỹ thuật số. Ngay cả khi bạn cho rằng mình đang đi đúng hướng hoặc các hoạt động triển khai rất hiệu quả, thì vẫn luôn có chỗ để cải thiện.

We will examine the business’s strategies, goals, internal marketing system(s), marketing activities, and marketing environment, in a consistent step-by-step process.

Đặc điểm Marketing Audit tại Dideal

 

Nếu không chắc vấn đề  của thương hiệu nằm ở đâu, hãy bắt đầu cùng Dideal

What's your story?

Make an Appointment Request

CONTACT US

en_USEnglish
Scroll to Top