Services

Kho bãi -
Vận chuyển

Chúng tôi hỗ trợ mảng quản lý chuỗi cung ứng, giúp các đối tác thương hiệu hoàn thành đơn hàng một cách tối ưu.

Dịch vụ kho bãi của chúng tôi bao gồm lập kế hoạch nhu cầu và quản lý đơn hàng, quản lý nhập khẩu và hải quan, lưu kho an toàn, vận chuyển, quản lý hàng tồn kho và cập nhật và giao hàng cho các nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho mục tiêu xây dựng doanh số và thương hiệu lâu dài của doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

viVietnamese
Scroll to Top